REJESTRACJA

W związku ze zbliżającym się Obozem Word of Life w Zakopanem uprzejmie prosimy o wypełnienie następujących formularzy oraz dostarczenie potrzebnych dokumentów:

1. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu – prosimy by wypełnić, wydrukować oraz wysłać oryginał na adres siedziby WOL (ul. Łanowa 24/26, 95-100 Zgierz) ze wszystkimi wymaganymi podpisami najpóźniej do 23 stycznia.

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu

2. Dowód wpłaty (emailem lub pocztą)

3. Formularz internetowy