O Nas

Word of Life jest chrześcijańską organizacją, która działa w 70 krajach świata na sześciu kontynentach, a istnieje od ponad 70 lat, w tym od 1989 roku w Polsce.

Celem Fundacji jest ewangelizacja i uczniostwo wśród młodzieży.

Zachęcamy do życia w oparciu o Boże standardy, a także do codziennej relacji z Bogiem poprzez modlitwę, studiowanie Biblii i angażowanie się w służbę.

Łącząc przyjemne z pożytecznym organizujemy obozy letnie, zimowiska, konferencje, szkolenia dla liderów oraz inne przedsięwzięcia mające na celu promocję chrześcijańskiego stylu życia. Dzięki świetnej kadrze dbamy o duchowy i fizyczny rozwój młodzieży gwarantując nie tylko wykłady, ale również świetną zabawę i aktywny wypoczynek.

Jesteśmy w ścisłym kontakcie z wieloma chrześcijańskimi klubami, które regularnie odwiedzamy pomagając w prowadzeniu spotkań młodzieżowych. Grupa młodzieżowa wzrasta dzięki zaangażowaniu i szkoleniu liderów. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego błogosławieństwo, w tym między innymi za możliwość wspierania kościołów w Polsce, a przez nie młodzieży, która jest przyszłością naszego kraju.

Cel Misji

Celem Word of Life jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, a także czynienie uczniami, głównie wśród młodzieży.  Proponujemy rozmaite sposoby zgodne z Pismem Świętym mające na celu budowanie Jego Kościoła.

W Co Wierzymy

  • że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest werbalnie natchnionym Słowem Bożym. Jest ono nieomylne w oryginalnych językach i jest najwyższym i ostatecznym autorytetem w sprawach wiary i życia,
  • w jednego Boga, Stwórcę i Pana wszechświata, który wiecznie współistnieje w Trzech Osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym,
  • w bóstwo Jezusa Chrystusa, Jego niepokalane poczęcie, bezgrzeszne życie, Jego śmierć za grzechy i cielesne zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zasiadanie po prawicy Boga Ojca, w Jego osobowe, nadchodzące premilenialne powtórne przyjście,
  • że wszyscy ludzie zgrzeszyli, a więc są winni przed Bogiem i dlatego zasługują na potępienie,
  • że wszyscy, którzy wiarą przyjmują Jezusa Chrystusa są narodzeni na nowo z Ducha Świętego, są więc dziećmi Bożymi i wiecznie zbawionymi i że Duch Święty zamieszkuje w każdym wierzącym, oświecając, prowadząc i wyposażając go w moc do życia, składania świadectw i służby,
  • że Bóg daje duchowe dary wszystkim wierzącym dla budowania Ciała Chrystusowego. Jednakże wierzymy, że niektóre dary Ducha, takie jak: mówienie obcymi językami i uzdrawianie widocznie ograniczały się dla pierwotnego Kościoła. Wierzymy, że Bóg odpowiada na modlitwy swego ludu i zaspokaja jego potrzeby według swej woli,
  • w cielesne zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, w wieczną szczęśliwość zbawionych w chwale i wieczne męki niezbawionych w piekle,
  • że wszyscy wierzący są wezwani do życia oddzielonego od wszystkich świeckich, grzesznych praktyk i związków.