Tim się urodził i wychował we wschodniej Pennsylvanii i wzrastał duchowo dzięki bardzo kreatywnemu klubowi biblijnemu Word of Life w jego kościele. Jako młody człowiek został zmotywowany aby oddać swoje życie służbie dla młodzieży i przygotowywał się w szkole biblijnej Word of Life Bible Institute i zakończył studia licencjatem na Cedarville College. Po ukończeniu, służył jako diakon i lider klubu młodzieżowego Word of Life. Ginny wychowała się w Argentynie będąc dzieckiem misjonarzy. Po szkole biblijnej Lancaster Bible College pobrali się 1990. W 1991 roku Polska zaczęła mieć otwarte drzwi i Bóg pokierował ich aby poświęcili swoje życie Polskiej młodzieży . Tim miał możliwość rozwinąć służbę wśród klubów biblijnych, która obecnie ma swoje działanie w całym kraju. W 2005 r. Tim został ordynowany na dyrektora Word of Life Polska i jest odpowiedzialny za Fundację włączając w to kluby, obozy i szkolenia Liderów. Goodowie mają 4 dzieci, Mateusz, Elżbieta, Krysia i Anita, które są wielką pomocą w służbie. Ich serca pragną aby każdy młody Polak miał okazję usłyszeć Ewangelię Jezusa Chrystusa i aby grupy młodzieżowe były aktywne oraz zakorzenione w Żywym Słowie Bożym!