Challenge 650

Program Młodzieżowy WOL

Cel:

to zachęcanie młodzieży do aktywnego wzrostu duchowego – do codziennego Cichego czasu, zapamiętywania wersetów Biblijnych, czytania książek oraz służb w kościele przez Challenge 650 który polega na zbieraniu punktów wykonując dyscypliny duchowego życia wymienione powyżej w celu zdobycia nagród.

Nagrody:

Za 650 pkt – 50% zniżki za tydzień Obozu Letniego WOL + T-shirt WOL

Za 1000 pkt – 100% zniżki za tydzień Obozu Letniego WOL + bluza WOL
(lub T-shirt)

Zasady do Challenge’u 650:

  1. Uczestnikami challenge’u jest młodzież z aktywnych Klubów Biblijnych Word of Life; siódmoklasiści do ukończenia szkoły. Wszelkie wyjątki będą uzgadniane z Kadrą WOL.
  2. Termin Challenge’u od 1 września do 15 czerwca.
  3. Lider młodzieżówki otrzymuje dostęp do formularza internetowego celem sprawdzenia, oznaczenia osiągnięć młodzieży. Uczestnik Challenge’u ma obowiązek zgłosić wykonane zadanie nie później niż dwa tygodnie od wykonania.
  4. Lider wypełnia dane punktowe na bierząco w formularzu internetowym.
  5. Zdobywanie punktów:

Cichy Czas – 1 pkt za każdy dzień

Każdy dzień w którym Cichy Czas został odpowiednio wypełniony 1 pkt. Za cały tydzień- 1 bonus pkt. Lider sprawdza wypełniony zeszyt Cichego Czasu.

Werset z pakietu – 4 pkt

Każdy bezbłędnie zaliczony werset z odnośnikiem u lidera. Każdy werset może być zaliczony raz w roku szkolnym.

Służba Chrześcijańska – 10 pkt

Za jedną służbe w ciągu tygodnia ze służb wymienionych w liście służb Chrześcijańskich WOL.*  Ta sama służba może być zaliczona 3 razy w roku szkolnym. Maksimum służb chrześcijańskich to 15 służb na rok szkolny.
*Lista Służb Chrześcijańskich WOL

Książki – 50 pkt za każdą książkę

Przeczytanie w całości książki wybranej przez WOL i wypełnienie raportu. Maksimum 3 książki w roku szkolnym.

Nowa osoba na spotkaniu młodzieżowym – 50 pkt

Przyprowadzenie nowej osoby na spotkanie młodzieżowe. Punkty są uznawane za maks 2 osoby w roku szkolnym.

Egzamin z wersetów – max 210 pkt

Każdy uczestnik ma możliwość podejścia do egzaminu z wersetów biblijnych. Punktacja z egzaminu jest dodawana do Challenge’u.