Cichy Czas to zaspokajanie potrzeby duchowego rozwoju w życiu chrześcijnina. Czytanie Biblii, każdego dnia będzie dla ciebie prawdziwym błogosławieństwem.

Pan Bóg poprzez Swoje Słowo objawia nam wielkie rzeczy, o których będziesz mógł lepiej pamiętać zapisując w tym zeszycie.