W związku ze zbliżającym się Obozem w Dyminie uprzejmie prosimy o wypełnienie następujących formularzy oraz dostarczenie potrzebnych dokumentów:

1. Formularz internetowy

https://docs.google.com/forms/d/1GyCii2bJXJtbiMHgAiImkXGNRbwWrK6bh2geeWrl-u0/viewform

2. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu – prosimy by wypełnić, wydrukować oraz wysłać orginał na adres siedziby WOL (ul. Łanowa 24/26, 95-100 Zgierz) ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu

3. Dowód wpłaty

Ceny Obozu (bez kosztów podróży) są następujące:

Pierwszy turnus (29.06-05.07.2014) – 440 PLN

Drugi turnus (05.07-11.07.2014) – 360 PLN

1+2 turnus (29.06-11.07.2014) – 690 PLN

4. Wypełnione zgłoszenie umieszczone na ulotce

Image (15)