2015_Dymin_Ulotka

W związku ze zbliżającym się Obozem w Dyminie uprzejmie prosimy o wypełnienie następujących formularzy oraz dostarczenie potrzebnych dokumentów:

1. Formularz internetowy

https://docs.google.com/forms/d/1KxCJI1STdErDant_lKpo9TPXCaFOl7cZj9SD800ChjQ/viewform

2. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu – prosimy by wypełnić, wydrukować oraz wysłać orginał na adres siedziby WOL (ul. Łanowa 24/26, 95-100 Zgierz) ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu

3. Dowód wpłaty

2015_Dymin_Ulotka2