2016 Dymin Ulotka Inside copy copy

 

W związku ze zbliżającym się Obozem w Dyminie uprzejmie prosimy o wypełnienie następujących formularzy oraz dostarczenie potrzebnych dokumentów:

1. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu – prosimy by wypełnić, wydrukować oraz wysłać oryginał na adres siedziby WOL (ul. Łanowa 24/26, 95-100 Zgierz) ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu

2. Dowód wpłaty

3. Formularz internetowy