Kultura bez przerwy się zmienia i młodzież również.  Kluby Word of Life są wspaniałym sposobem służby z młodzieżą w lokalnym kościele.  Kluby Biblijne rozsiane po całej Polsce starają się pomóc we wzroście młodzieży, a liczba klubów wzrasta każdego roku. Każdego tygodnia młodzież uczy się Słowa Bożego i biblijnych życiowych zasad.  Przez kluby Word of Life młodzi ludzie mogą poznać Jezusa Chrystusa jako ich Zbawiciela, rosnąć w poznaniu Boga na podstawie Biblii i pokazując swoim życiem, że tylko Jezus Chrystus jest odpowiedzią na potrzeby ich życia.  Kluby Word of Life starają się dosięgnąć młodzież, która bez przerwy się zmienia – Prawdą, która nie zmieni się nigdy.