Organizujemy kilka konferencji w ciągu roku aby uczyć i zachęcać polską młodzież. Konferencje te dają okazje aby młodzież z daleka mogła się spotkać i wzrastać duchowo. Każdego roku mamy konferencje na jesień aby rozpocząć nasz rok klubów biblijnych. W styczniu lub lutym mamy jeszcze inna konferencje aby na nowo zapalić liderów młodzieżowych w ich służbie. Także organizowaliśmy inne konferencje takie jak „ Znaczenie młodzieży dla Polski” i konferencje na temat czasów ostatecznych.