Program Służby Młodzieżowej został przygotowany przez Kluby Biblijne Word of Life w celu zachęcania młodych chrześcijan do rozwijania dobrych nawyków służby. Używając go można pomóc młodym ludziom w ich duchowym rozwoju i wzroście. Dyscyplina ma głęboki wpływ na całe życie chrześcijańskie. Osoby, które zrealizują w ciągu roku wszystkie 8 punktów tego programu, mogą pojechać na jeden obóz organizowany przez Word of Life ZA DARMO !!!

1. CICHY CZAS

Jest codzienną chwilą skupienia z Bogiem, poświęconą na modlitwę i czytanie Słowa Bożego.  Zeszyt “Cichego Czasu” należy wypełniać codziennie i przekazać liderowi do sprawdzenia.

2. SŁUŻBA CHRZEŚCIJAŃSKA

Należy wykonać 15 zadań z listy “Służba Chrześcijańska”. Jedno zadanie to jeden punkt.  Jednak takie samo zadanie można wykonać najwyżej trzy razy w roku. Pamiętaj również, że jedno zadanie przypada na jeden tydzień. Inny lub ten sam punkt możesz wykonać dopiero w następnym tygodniu.

3. ZAPAMIĘTYWANIE WERSETÓW BIBLIJNYCH

Wersety biblijne z “pakietu wersetów”, należy zapamiętać i wyrecytować liderowi. Raz w tygodniu można “zaliczyć” kilka wersetów na raz. Pamiętaj jednak o Ogólnopolskim Quizie Wersetów Biblijnych, który odbywa się co roku, by wyłonić grupę najlepiej je znającą.

4. CZYTANIE KSIĄŻEK

Należy przeczytać trzy książki wskazane przez “Word of Life”, napisać raport i przekazać liderowi.

5. UCZESTNICZENIE W NABOŻEŃSTWACH

Zachęcamy do regularnego uczestniczenia w nabożeństwach biblijnie nauczającego zboru. Nie jest to wymogiem, kluczem jest stałość.

6. UCZESTNICZENIE W SPOTKANIACH KLUBU

Zachęcamy do regularnego uczestniczenia w spotkaniach Klubu Młodzieżowego. Nie jest to wymogiem, kluczem jest stałość.

7. PRZYPROWADZANIE ZNAJOMYCH NA SPOTKANIA KLUBU

Przyprowadź co najmniej jedną osobę na spotkanie w semestrze.

8. EGZAMIN Z WERSETÓW

Pod koniec maja uczestnicy zdają pisemny egzamin z zapamiętanych wersetów biblijnych. Uzyskując co najmniej 80 punktów na 100, można liczyć na darmowy obóz. W razie niepowodzenia przewidziany jest egzamin poprawkowy.

15051501 15051502 15051503 15051504 15051505 15051506