Każdego roku w jesień organizujemy Quiz Biblijny dla drużyn z całej Polski, aby mogły rywalizować i zobaczyć, która drużyna najlepiej umie osiemnaście wersetów i pięć lekcji biblijnych. To jest taka konkurencja, ale też jest momentem, kiedy możemy zachęcić młodzież. Kiedy młodzież widzi ludzi w swoim wieku, którzy uczą się Bożego Słowa na pamięć, są zachęceni aby zrobić to samo. To jest niesamowitym narzędziem, aby motywować polską młodzież do nauki wersetów na pamięć.