Word of Life Polska
ul. Łanowa 24/26
95-100 Zgierz

wolpolska@gmail.com
Tel. 669 752 892

Rachunek Bankowy: Pekao SA IO / Zgierz 08 1240 3057 1111 0000 3439 0324