1. Nauczanie dzieci
  Można to robić prez uczenie dzieci w różnym wieku, w zborze lub innej grupie. Zapoznaj dzieci z historiami biblijnym i wynikającymi z nich zasadami życia naucz ich piosenek, baw się.

 2. Powiedzenie świadectwa wiary
  Naucz się jak przygotować i przedstawić osobiste świadectwo wiary. To sposób ewangelizowania niezbawionych ludzi. Jest wyzwaniem dla ciebie, by pozyskać tych, którzy żyją niezauważeni przez kogokolwiek.

 3. Modlitwa rodzinna
  Polega na podzieleniu się kilkoma myślami ze Słowa Bożego i wspólnej modlitwie. Jest znakomitą okazją do podzielenia się swoimi przeżyciami i tym, co Bóg robi w twoim życiu. Możesz to robić również, gdy masz niezbawionych rodziców.

 4. Towarzyszenie pastorowi w odwiedzinach
  Wraz ze swoim pastorem możesz kogoś odwiedzić. Tym sposobem uczysz się od pastora. Twoje zadanie może polegać na złożeniu świadectwa wiary, podzieleniu się kilkoma wierszami ze Słowa Bożego lub modlitwie.

 5. Muzyka
  Angażując się w tę służbę możesz rozwijać swój talent, głosząc
  tym samym Ewangelię. Możesz zaśpiewać lub zagrać w czasie nabożeństwa lub na spotkaniu młodzieżowym. Twój występ powinien zawierać krótkie świadectwo życia, lub kilka słów o tym, czym jest
  dla ciebie dana pieśń.

 6. Służba pomocy
  Uczysz się służyć innym. Ewangelia Mateusza 20:28 mówi, że Jezus przyszedł, aby służyć. Możesz pomagać w potrzebach duchowych jak i fizynych, np. osobie niepełnosprawnej, starszej, lub w jakiejkolwiek innej potrzebie. Na twoje zadanie powinny się również złożyć:
  świadectwo wiary, podzielenie się kilkoma wierszami ze Słowa Bożego i modlitwa.

 7. Spotkania uliczne
  Niektórzy wielcy mężowie Boży zaczynali swoją służbę na ulicy.
  Będąc świadkiem Jezusa możesz stanąć gdziekolwiek i złożyć o Nim świadectwo. Masz możliwość dotarcie do tych, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii. Masz okazję do indywidualnej rozmowy. Publicznie możesz przyznać się że jesteś chrześcijaniem.

 8. Rozdawanie traktatów
  Znakomity sposób dostarczenia ludziom napisanego Słowa. Rozdając traktaty docierasz do wielu ludzi. Masz możliwość indywidualnej rozmowy.

 9. Odwiedziny
  To metoda nawiązywania kontaktów ze swoimi sąsiadami, by dzielić się z nimi ewangelią. Docierasz do ludzi tam, gdzie są i mieszkają.

 10. Ankieta na temat Religii
  To sposób zaprezentowania Ewangelii na podstawie ankiety. Masz możliwość indywidualnych rozmów. Możesz ją robić wszędzie. Formularze i ankiety zapewnia fundacja „Słowo Życia”.

 11. Odwiedziny kolegów
  Odwiedzasz przede wszystkim tych, którzy przestali przychodzić na nabożeństwa i spotkania młodzieżowe lub przychodzą bardzo rzadko. Staraj się zachęcać ich do regularnego uczestnictwa, zachęcaj i pokaż, że zależy ci na takiej osobie.

 12. Opieka nad nowo nawróconym przyjacielem
  Możesz zaopiekować się świeżo nawróconą osobą przy użyciu materiałów z K.K.B. pomóc jej zrozumieć podstawowe prawdy wiary, dzieląc się także własnymi doświadczeniami zaraz
  po nawróceniu.

 13. Napisanie swojego świadectwa
  Pisząc swoje świadectwo (niekoniecznie nawrócenia, może to być również jakieś doświadczenie w którym Bóg się objawił ) masz okazję by oddać Bogu chwałę, i zbudować duchowo swoich braci i siostry, a niewierzącym pokazać drogę do nawrócenia. Proponuję abyś wysłał je do kogoś ze swojej rodziny, kolegów, znajomych. Możesz również zamieścić je w gazetce zborowej.

 14. Odwiedzanie członków zboru w szpitalu
  • powinno się to łączyć z praktyczną pomocą (np. zrobienie zakupów)
  • prócz rozmowy, dobrze jest także podzielić się świadectwem z osobą odwiedzaną,
  • i jeśli to możliwe z innymi obecnymi na sali.
  • dobrze jest także podzielić się jakimś budującym wersetem z Biblii.
  • powinno się to odbywać za wiedzą pastora.

 15. Pisanie listów
  Pisząc list do osoby której długo nie było na spotkaniu sygnalizujesz że pamiętasz o niej, 
  i że ci na niej zależy. W efekcie osoba ta chętniej przyjdzie znów na spotkanie. W przypadku kogoś dotkniętego chorobą, okazując zainteresowanie możesz zwiększając motywację 
  ku wyzdrowieniu, dopomóc w powrocie do zdrowia.

 16. Ewangelizacja podczas mycia samochodów 
  Razem z grupą możesz zorganizować akcję która będzie polegała na ofercie bezpłatnego mycia samochodów (miejscem dogodnym ku temu może być parking przed zborem).
  Podzcas gdy część grupy pucuje auta, reszta może zachęcać kierowców do tego aby wysiedli
  na chwilę ze swoih bolidów by porozmawiać z nimi o przyczynach dla których organizujecie taką akcję. Dobrze jest w treść tej rozmowy wpleść ewangelię. Odjeżdżającym kierowcom proponuje wręczyć traktaty z ewangelią które prawdopodobnie nie będą wyrzucone w pierwszym lepszym śmietniku, lecz przeczytane.

 17. Odwiedzanie więźniów
  Z całą grupą możesz wybrać się do więzienia. Celem jest głoszenie ewangelii skazanym. Prawdopodobnie zaskoczy cię zainteresowanie spotkaniem ze strony osadzonych. Proponuje zacząć normalną społeczność zawierającą: ciekawy wykład. Przy tym dobrym jest także podzielenie się świadectwem, pieśniami, zakończyć modlitwą z wezwaniem. Po tym wszystkim dobrze jest dążyć do indywdualnych rozmów których wnioski powinny się opierać o autorytet Biblii.

 18. Odwiedzanie zborowników w domach
  Prawdopodobnie z większością zborowników z twojej społeczności nie masz zbyt bliskich relacji, żeby nie powiedzieć że ich prawie wogóle nie znasz. Może czas to zmienić?
  Po nabożeństwie zaproponuj komuś ( np. Starszej wiekiem, samotnej siostrze) że chcesz pomóc np. przy sprzątaniu czy zakupach. Kto wie może osoba która dotąd nie zwracała nadmiernie twojej uwagi okaże się źródłem niesamowitych historii o działaniu Boga w jej życiu.

 19. Odwiedzanie w domach starców
  Osoby starsze często są bardzo samotne i w naturalny sposób potrzebują rozmowy.
  Proponuje wraz z grupą udać się do osób starszych i zrobić przy ich udziale spotkanie klubu. Odwiedzając ich pokazujesz że ci na nich zależy. Może być to świetna okazja ku temu
  by opowiedzieć im o Jezusie jakiego tobie dane było poznać.

 20. Rozmowa indywidualna po ewangelizacji
  Po wezwaniu do nawrócenia ze strony mówcy prowadzącego spotkanie ewangelizacyjne, podejdź do osoby która słysza wcześniej treść dobrej nowiny i zacznij rozmowę jakimś otwartym pytaniem ( pytanie które swoją treścią wymaga dłuższej odpowiedzi niż tylko “tak” lub “nie” np.przed chwilą słyszał Pan mówcę, co szczególnie zwróciło Pańską uwagę?).
  Jest to najskuteczniejsza forma głoszenia dobrej nowiny. Dobrze jest nie tylko dzielić się osobistym świadectwem, ale również posługiwać się Biblią (Rz. 3:23; 5:12; 5:8; 10:9- 10).

 21. Odwiedziny w ośrodku dla osób uzależnionych
  Nie wiem czy w twoim mieście jest jakiś ośrodek dla osób uzależnionych, ale jeżeli tak
  to zachęcam Cię abyś razem z twoją grupa udał się tam któregoś dnia i w tym ośrodku wraz
  z twoim liderem zorganizował spotkanie klubu. Najlepszym tematem wcale nie muszą być same narkotyki, ale może np.”Zniewolenie grzechem”. Jest to doskonała okazja do tego,
  aby zwiastować ewangelię ludziom, którzy nie mają często rzadnej nadziei, i tym samym ofiarować im szansę życia wiecznego.

 22. Kluby biblijne w liceach
  Ta metoda może być dla ciebie świetną okazją ku temu aby zainteresować Jezusem twoich najbliższych kolegów, koleżanki z klasy w której się uczysz. Zaproponuj swoim kolegom,
  aby raz w tygodniu np. Na dużej przerwie poruszyć jakiś ciekawy temat np. relacje chłopak- dziewczyna, a pod koniec takiej rozmowy przedstaw co na ten temat mówi twój najwyższy autorytet – biblia. Te spotkania mogą stać się regularnymi a uczestników zainteresowanych nimi może być coraz więcej.

 23. Partnerskie studiowanie Biblii
  Zaproponuj swoim nowym znajomym, którzy od niedawna przychodzą na spotkania klubu,
  że chętnie im pomożesz w robieniu “cichego czasu”. W tym celu spotkajcie się we dwoje któregoś dnia i zróbcie wspólnie swój czas z Bogiem.

 24. Bibloludki (papety)
  Bibloludki, papety są to maskotki przypominające kształtem rękawice. Można je założyć na rękę i samemu chowając się za jakimś wcześniej przygotowanym parawanem, podkładając głos swojemu “bohaterowi” odegrać krótką scenkę z treścią ewangelii. Przez organizowanie przedstawień za pomocą papetów, można w bardzo ciekawy sposób dotrzeć do dzieci na szkółce niedzielnej, w szpitalu lub na obozach.

 25. Robienie dram 
  Razem ze swoją grupą możesz odegrać mniej lub bardziej proste dramy, przedstawienia o treści Biblijnej. Może to być ciekawy sposób na pokazanie ewangelii w zborze, na wyjazdach misyjnych, czy nawet na spotkaniu młodzieżowym.

 26. Prowadzenie nabożeństwa przez młodzież 
  Tradycją jest prawdopodobnie i w Twoim zborze, że nabożeństwo prowadzi pastor, kazanie mówi starszy zboru, i nie ma w tym nic złego, ale nie zawsze tak musi być. Może raz na jakiś czas nabożeństwo poprowadzi twój klub młodzieżowy. Młodzież ma wielki potencjał.
  Może usłużyć dramą, śpiewem, świadectwem, Psalmem, wierszem. Nabożeństwo prowadzone przez młodzież może być bardzo miłą odmianą. Jest to także okazja do znalezienie
  swojego miejsca w zborze przyszłych pastorów, duszpasterzy, ewangelistów…

 27. Rajd po ryby
  Jest to gra która polega na tym, że młodzież dzieli się na małe grupy i rusza na miasto
  by w określonym czasie (np.: jednej godziny ) zaprosić i zabrać ze sobą jak najwięcej ludzi. Zwycięża oczywiście ta która przyprowadzi jak najwięcej osób. Formy namawiania, przyciągania na spotkanie zależy tylko od twojej wyobraźni, im bardziej zwariowane,
  i odważne tym lepsza może być zabawa. (Ale unikamy stosowania przemocy i przekupstwa!)