Moje wczesne dzieciństwo spędziłam dorastając we wschodniej części Europy (urodziłam się we Lwowie na Ukrainie). Gdy miałam 8 lat rodzice zdecydowali przenieść się do Stanów Zjednczonych, w tamtym czasie myślałam, że już nigdy nie powrócę tutaj.

Pomimo iż chodziłam do kościoła i byłam tzw. religijną osobą nie przyjęłam Jezusa jako mojego Zbawiciela, dopiero w drugiej klasie liceum, kiedy miałam 16 lat.

Od tamtego momentu pasja do ludzi i służby zaczęła się we mnie rozwijać. Latem w roku 2004 miałam okazję, aby uczestniczyć w moim pierwszym wyjeździe misyjnym do Grecji i Londynu. Tam z grupą innych ludzi prowadziliśmy służbę i pomagali w przygotowaniach do letniej olimpiady. Ta podróz ukazała moją głeboką miłość do misiji. Po ukończeniu liceum służyłam jako lider grupy młodzieżowej przez 4 lata, spędzając czas na inwestowaniu w życie młodych dziewczyn i nastolatków.

Moim pragnieniem było głębsze poznawanie Słowa Bożego, a także lepsze zrozumienie, czym jest pole misyjne, więc jesienią 2008 roku rozpoczęłam na Węgrzech studia w Instytucie Biblijnym. Będąc tam wzrastałam duchowo i podczas ostatniego roku studiów zaczełam modlić się, aby Bóg jasno objawił mi swoją wolę dotyczącą pozostania na Węgrzech i służenia tam, bądź powrotu do domu i pozostania w służbie wśród młodzieży. Pan odpowiedział na tę modlitwę! Powiedział „Tak!” dla służby młodzieżowej jak i misji!

W 2010 roku zostałam misjonarką w fundacji Word of Life, w tym samym roku zostałam zaproszona, aby służyć jako asystent dziekana w Instytucie Biblijnym. Na Węgrzech mieszkałam w sumie 5 lat, z czego 2 jako studentka i 3 jako członek kadry.

Zimą roku 2010 Pan wzbudził w moim sercu pragnienie służby w Polsce, gdzie obecnie jestem misjonarką.

Odpowiedzialności zmieniły się, jestem zaangażowna w Kluby Biblijne, obozy młodzieżowe, ewangelizację, służbę uwielbienia a także prowadzenie uczniostwa z młodymi Polkami, jak i wiele innych rodzajów służby, począwszy od uczniostwa do czyczenia toalet 🙂

W wolnym czasie studiuję Słowo Boże, czytam książki, spędzam czas z młodymi ludźmi.

Jest niesamowicie spojrzeć wstecz i widzieć to, jak Bóg przez moją miłość do młodzieży i misji prowadził mnie i przygotowywał do tej służby we wschodniej części Europy.