W związku z zbliżającym się Obozem w Zakopanym uprzejmie prosimy o wypełnienie następujące formularze oraz dostarczenie potrzebnych dokumentów:

1. Formularz internetowy

https://docs.google.com/forms/d/1r3l6NPNRScSuI6UnMrkER-mXlEiA916oH7FtTDQB2gw/viewform

2. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu-prosimy by wypełnić, wydrukować oraz wysłać orginał na adres siedziby WOL (ul. Łanowa 24/26, 95-100 Zgierz) z wszystkimi wymaganymi podpisami.

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu

3. Dowód wpłaty

4. Wypełnione zgłoszenie umieszczone na ulotce

Ulotka-3DL-FRONT-2014-DRUKUlotka-3DL-INSIDE-2014-DRUK