Zak 15 Header

W związku ze zbliżającym się Obozem w Zakopanem uprzejmie prosimy o wypełnienie następujących formularzy oraz dostarczenie potrzebnych dokumentów:

1. Formularz internetowy

https://docs.google.com/forms/d/1zkiNdjs8-sQVtiecLC9bcZUvNMtbf07Mi91Gp0-1LEk/viewform

2. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu – prosimy by wypełnić, wydrukować oraz wysłać orginał na adres siedziby WOL (ul. Łanowa 24/26, 95-100 Zgierz) ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu

3. Dowód wpłaty

4. Wypełnione zgłoszenie umieszczone na ulotce

zgłos

Inside_winter Brochure_2014