REJESTRACJA

1.Wpłać bezzwrotną zaliczkę w wysokości 100 zł na konto bankowe WOL*
Nr rachunku bankowego:
08 1240 3057 1111 0000 3439 0324
w tytule: imię i nazwisko uczestnika

*z powodu ograniczonych miejsc w ośrodku, sekwencja rezerwacji miejsc jest zależna od kolejności wpłaty zaliczki!!

2. Prześlij kopię dowodu wpłaty na email: wolpolska@gmail.com

3. Wydrukuj, wypełnij i wyślij oryginał Karty Kwalifikacyjnej WOL**
na adres Fundacji: ul. Łanowa 24/26, 95-100 Zgierz

**bez prawidłowo wypełnionej Karty osoba nie jest kwalifikowana jako uczestnik wypoczynku według zarządzeń Kuratorium Oświaty.

4. Wypełnij formularz internetowy poniżej: