REJESTRACJA 

1. Wpłać bezzwrotną zaliczkę wysokości 100 zł na konto bankowe WOL*
Nr rachunku bankowego: 08 1240 3057 1111 0000 3439 0324
* z powodu ograniczonych miejsc w hotelu, sekwencja rezerwacji miejsc jest zależna od kolejności wpłaty zaliczki!!

2. Wypełnij formuarz internetowy 

Formularz Internetowy Zakopane 2016

3. Wydrukuj, wypełnij i wyślij oryginał Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu WOL** na adres Fundacji : ul. Łanowa 24/26, 95-100 Zgierz
**bez prawidłowo wypełnionej Karty osoba nie jest kwalifikowana jako uczestnik wypoczynku według zarządzeń Kuratorium Oświaty w Polsce!!!

4. Prześlij kopię dowodu wpłaty na email: wolpolska@gmail.com

5. Zezwolenie na odbiór

WOL WEWN